Scheiding / Echtscheiding

Onze competenties

Wij adviseren en verlenen bijstand aan cliënten die geconfronteerd worden met conflicten in hun relatie:

  • echtscheidingsrecht
  • scheidingsrecht
  • het recht van het kind
  • vermogensrecht (verdeling van meubilair
  • en gebouwen en dan minnelijke of gerechtelijke liquidatie van het huwelijksvermogensstelsel)

We begeleiden onze cliënten in het kader van bemiddeling, onderhandelingen zelfs vóór de scheiding of na de scheiding en tijdens de echtscheidingsprocedure.
We proberen met onze klanten de beste oplossing vinden, met name in het belang van de kinderen onder ouderlijk gezag (keuze van de school, studies, arts of medische behandeling, schoolse activiteiten, buitenschoolse activiteiten), hun verblijf, het delen van de tijd met elk van de ouders, hun woonplaats, de kwestie van de kinderbijslag, onderhoudsbijdragen, de fiscale gevolgen van onderhoudsbijdragen en buitengewone lasten (ziekenfonds, verzekering buiten ziekenfonds,…)
Alleen al in Brussel bestaat de bevolking uit 180 verschillende nationaliteiten. Volgens het echtscheidings- en scheidingsrecht worden we regelmatig gevraagd om praktische oplossingen in de lijn met andere wetgevingen en in harmonie met verschillende culturen te vinden, steeds met het oog op het voldoen van het belang van onze cliënten en hun kinderen.

Ons team :

Danielle BLOEM