Michaël PILCER

Vennoot

Michaël Pilcer is advocaat aan de balie te Brussel sinds 1998.

Meester Pilcer is een specialist in administratief recht, als dusdanig erkend door de raad van de Orde bij de balie te Brussel.

Hij bedrijft het grondwettelijk recht en het administratief recht, in het bijzonder stedenbouwrecht, milieurecht en aanbestedingsrecht.

Meester Pilcer wordt eveneens regelmatig geraadpleegd inzake subsidierecht, en het lokaal en gewestelijk belastingrecht.

Meester Pilcer heeft meerdere jaren grondwettelijk recht (IFA) en stedenbouw- en milieurecht (IRG) gedoceerd.

Hij is lid van de Commissie toegang tot bestuursdocumenten van het Waals Gewest en wordt regelmatig uitgenodigd als spreker op seminaries.

Hij is auteur van talrijke publicaties in het domein van stedenbouwrecht en aanbestedingsrecht.

Diploma’s

Licentie in de rechten (ULB)

Speciale licencie in publiek en administratief recht (ULB)

Talen

Frans – Engels – Nederlands

 

em@il: m.pilcer@lexabel.be