Didier DONCK

Vennoot

Didier Donck is advocaat aan de balie te Brussel sinds 1992.

Meester Donck is gespecialiseerd in burgerlijk recht, handelsrecht en onroerend goedrecht (bouw, verkoop, huur, mede-eigendom, burenhinder).

Bovendien heeft hij een lange ervaring in het economisch strafrecht, het sociaal strafrecht en wegverkeerrecht.

Hij is eveneens kolonnehoofd geweest in het Bureau voor Juridische Bijstand te Brussel.

Diploma’s

Licentiaat in de rechten (UCL)

Talen

Frans- Nederlands

em@il: d.donck@lexabel.be