Fiscaliteit

Onze competenties

We helpen onze klanten bij fiscale geschillen vooral op de volgende gebieden:

  • belasting van natuurlijke personen
  • vennootschapsbelasting
  • BTW
  • successierechten
  • registratierechten
  • regionale belastingen (Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  • gemeentelijke en provinciale belastingen
  • fiscaal strafrecht

Op al deze gebieden zorgen wij voor de voorkoming van fiscale geschillen (zoeken naar oplossingen om ze te voorkomen), een minnelijke oplossing van het geschil (onderhandelingen met de fiscale administratie), de administratieve fase van de fiscale geschillen (inleiding van bezwaren en vertegenwoordiging bij de fiscale administratie), de gerechtelijke fase van fiscale geschillen (inleiding van fiscale beroepen, vertegenwoordiging en pleidooien voor de hoven en rechtbanken) en strafrechtelijke verdediging in fiscale aangelegenheden.
We helpen onze cliënten ook als adviseurs in de fiscale organisatie van persoonlijk vermogen (optimalisatie van inkomstenbelasting en successieplanning) en in de fiscaliteit van bedrijfsinkomsten en -uitgaven.
Op het gebied van regionale en lokale fiscaliteit, staan we onze cliënten bij in hun geschillen met het bestuur over belastingregels (bijvoorbeeld over parkeren, leegstaande gebouwen of winkels …). We stellen interne beroepen in voor de administratieve autoriteiten en, indien nodig, voor de hoven en rechtbanken.

Ons team

Benoît de MONTPELLIER
Dominiek VANDENBULCKE
Michael PILCER