Danielle BLOEM

Danielle Bloem is advocaat aan de balie te Brussel sinds 1978.

Meester Bloem is een referentie in België inzake medisch recht (medische aansprakelijkheid, contracten tussen geneesheren en statuut van de geneesheer) alsook in familierecht.

Zij heeft medisch recht gedoceerd in het kader de professionele vorming van de advocaten stagiairs. (CAPA lessen) van 2003 tot 2017.

Als gewezen lid van de raad van de Orde (2007-2010), is Danielle Bloem eveneens lid van de commissie « toegang tot de justitie » van de raad van Europese Balies (CCBE).

Diploma’s

Licentiaat in de rechten (UCL)

Erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken.

Talen

Frans – Engels

em@il: d.bloem@lexabel.be