Benoît de MONTPELLIER

Vennoot

Benoît de Montpellier is advocaat aan de balie te Brussel sinds 1976.

Meester de Montpellier heeft een lange ervaring zowel in het vermogensrecht, als in het bouwrecht en het milieurecht. Hij staat eveneens cliënten bij die geconfronteerd zijn met problemen inzake medisch recht.

Meester de Montpellier is erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken.

Diploma’s

Licentiaat in de rechten (UCL)

Licentiaat criminologie (UCL)

Getuigschrift Internationaal recht Rijksuniversiteit Leiden (Pays-Bas)

Executive Master in Management (CEPAC-ULB)

Diploma gespecialiseerde studies in milieurecht (FUSL)

Talen

Frans – Nederlands

em@il: b.demontpellier@lexabel.be