Dominiek VANDENBULCKE

Vennoot

Dominique Vandenbulcke is advocaat aan de Balie te Brussel sinds 1988 en is perfect tweetalig.

Zijn voorkeurmateries zijn ondernemingsrecht en fiscaal recht.

Meester Vandenbulcke komt eveneens tussen in de materies van aansprakelijkheidsrecht, bouwrecht en stedenbouwrecht, alsook strafrecht.

Diploma’s

Licentiaat in de rechten (VUB)

Speciale licentie in ondernemingsrecht- optie fiscaal recht (VUB). Titularis van het certificaat Hof van Cassatie in strafzaken

Talen

Nederlands-Frans-Engels

em@il: d.vandenbulcke@lexabel.be