Invordingen

Onze competenties

Wij helpen onze verschillende klanten bij hun invorderingen.
Dankzij onze ervaring kunnen we snel een ingebrekestelling opstellen op basis van de verstrekte informatie.
We berekenen de nalatigheidsintresten aan het conventionele tarief. We houden uiteraard rekening met een mogelijke boeteclausule.
Als de schuldenaar niet reageert in de maand van zijn aanmaning, stellen wij, met instemming van de klant, een ontwerp van dagvaarding op.
We zijn aanwezig op de rechtbankzitting en we verdedigen de belangen van de klant voor de rechtbank.
Indien nodig, in het geval van betwisting van de schuld door de schuldenaar, stellen wij conclusies op met een samenvatting van de uiteengezette argumenten.
Ten slotte, als de schuldenaar weigert zijn schuld te voldoen aan het einde van het vonnis, gaan we door met de gedwongen executie (inbeslagname van het loon of de goederen van de schuldenaar).

Onze team

Benoît de MONTPELLIER
Willen-Henri van RIJCKEVORSEL
Didier DONCK
David STRAET
Dominiek VANDENBULCKE
Nicolas de BONHOME