Aannemingsovereenkomst

Onze competenties

We onderschatten vaak het aantal contracten dat als aannemingsovereenkomst kunnen worden gekwalificeerd.
We sluiten deze regelmatig af met onze verzekeringsmaatschappij, onze garagist, onze kruidenier of met onze aannemer voor de realisatie of renovatie van onroerend goed.
In het algemeen is een aannemingsovereenkomst een overeenkomst waarbij één persoon aan een andere persoon opdracht geeft tegen vergoeding om in alle zelfstandigheid te werken en zonder hem te vertegenwoordigen.
De overeenkomst kan geschreven of mondeling zijn.
Sommige van deze contracten nemen de vorm van een lidmaatschapscontract (telefonie, wellnessruimte, …), terwijl anderen contractueel worden onderhandeld door de partijen (ondernemer-vastgoedmakelaar).
Sommigen vereisen van de aannemer een materieel werk (grafisch ontwerper die verantwoordelijk is voor het produceren van een logo) terwijl anderen een intellectuele tussenkomst vereisen (bijvoorbeeld advocaten).
In het gebied van onroerend goed komt het voor dat de eigenaar tijdens de tijdsduur van het contract niet tevreden is met het werk van zijn aannemer.
In een dergelijke situatie is het niet ongebruikelijk om de vervanging te vorderen van de aannemer langs gerechtelijke weg. Indien de zaak een bijzondere urgentie vereist, kan de bouwheer op eigen initiatief de nodige herstellingen uitvoeren of de tussenkomst van een andere aannemer voor dit doel aanvragen, maar dit op eigen risico. Een gerechtelijke of minnelijke expertise kan zich opdringen.
We informeren onze cliënten over de juridische draagwijdte van elk beding van het contract, hetzij wanneer erover onderhandeld is, hetzij wanneer de voorwaarden eenzijdig door de aannemer worden opgelegd.
Wanneer een geschil ontstaat, adviseren we en staan we onze we onze cliënten bij voor de verdediging van hun belangen.

Onze team

Benoît de MONTPELLIER
Willem-Henri van RIJCKEVORSEL
Didier DONCK
Dominiek VANDENBULCKE
David STRAET
Nicolas de BONHOME