Handelsbetrekkingen

Onze competenties

Ons professioneel leven wordt gekenmerkt door meerdere contracten die soms heel technisch kunnen zijn en / of aanzienlijke gevolgen hebben voor onze professionele activiteit.
Ze moeten daarom meteen goed worden opgesteld.
We schrijven een groot aantal contracten die betrekking hebben op handelsrelaties, zoals:

  • commerciële distributiecontracten (verkoopconcessies, franchises, agentschap, …)
  • verkoopcontracten van goodwill
  • de algemene verkoopvoorwaarden
  • leverings- of serviceovereenkomsten

Onze expertise stelt ons in staat om onze klanten te helpen bij alle stadia van het leven van een bedrijf, hetgeen ons brengt tot de redactie van overeenkomsten, zoals:

  • de verkopen van bedrijven
  • de overname / fusie van vennootschappen
  • aandeelhouderspacten
  • de statuten van een vennootschap en de aanpassingen van deze statuten

Inderdaad, onze dagelijkse praktijk in deze materies heeft ons een belangrijke ervaring opgeleverd in de problemen waarmee handelaars worden geconfronteerd in hun professioneel leven, en daarom zijn wij in staat om specifieke juridische oplossingen te bieden, of ze nu beproefd of innovatief zijn.

Ons team

Benoît de MONTPELLIER
Willem-Henri van RIJCKEVORSEL
Didier DONCK
David STRAET
Dominiek VANDENBULCKE
Nicolas de BONHOME