Verantwoordelijkheid

Onze competenties

Wij staan onze klanten bij, architecten, aannemers, ontwikkelaars, ingenieurs, ontwerpbureaus, veiligheidscoördinatoren van de site, kwantiteits- en kwaliteitsinspecteur, makelaars en trustees voor elke vraag met betrekking tot hun aansprakelijkheid.
Belanghebbenden in de bouw kunnen aansprakelijk worden gesteld op grond van tien jaar aansprakelijkheid (artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek) of voor verborgen veniale gebreken.
In dergelijke situaties is het zeer vaak noodzakelijk om een beroep te doen op een expertise, hetzij vriendschappelijk of gerechtelijk om te bepalen of de geldende technische normen en de regels van de kunst zijn nageleefd.
Wij bieden onze cliënten juridische bijstand:

  • voor de analyse van aansprakelijkheid in het kader van tienjarige aansprakelijkheid of verborgen gebreken
  • tijdens de minnelijke of gerechtelijke deskundigheid die nodig is om de verantwoordelijkheden te bepalen en de goede uitvoering van de werkzaamheden te beoordelen die moeten zijn uitgevoerd in overeenstemming met de geldende technische normen en de regels van de kunst
  • voor de evaluatie van de geleden schade
  • vergoeding van de geleden schade
  • voor het onderzoek van uw verzekeringscontracten en in de stappen met uw verzekeraar om de dekking van de claim te verkrijgen.

Wij geven de voorkeur aan het zoeken naar een minnelijke oplossing waar mogelijk. Voor het overige staan wij cliënten gedurende de gehele procesvoering bij, zowel bij het opstellen van processtukken (dagvaarding, verzoekschrift, indieningen,…) als bij de uitvoering van de uitgesproken beslissingen.

Ons team

Benoît de MONTPELLIER
Willem-Henri van RIJCKEVORSEL
Didier DONCK
David STRAET
Dominiek VANDENBULCKE
Nicolas de BONHOME