Vennootschappen

Onze competenties

De Belgische wetgeving kent verschillende vennootschapsvormen, zoals een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (“starter”), een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een commanditaire vennootschap op aandelen.
Om een bedrijf op te richten met een ondernemingsdoel, moeten verschillende vragen beantwoord worden:

  • wat is het belang van de oprichting van een vennootschap?
  • wat zijn de basisvoorwaarden?
  • welke vorm moet de vennootschap aannemen?
  • wat zijn de rechten en plichten van de aandeelhouders?
  • waartoe verbindt zich de bestuurder?
  • wat als er een geschil is?

Er moet een financieel plan worden opgesteld en er moet een minimumkapitaal worden verzameld en gedeeltelijk worden vrijgegeven.
In het kader van al deze stappen adviseren wij u zodat u de valkuilen vermijdt en de beste keuzes maakt op basis van de nagestreefde doelstellingen, het profiel van elke deelnemer die partner of aandeelhouder of bestuurder wordt en de sociale gevolgen van de oprichting van het bedrijf.

Ons team

Benoît de MONTPELLIER
Willem-Henri van RIJCKEVORSEL
Didier DONCK
David STRAET