Mede-eigendom

Onze competenties

Al lang helpen we de syndici bij het beheer van het mede-eigendom.
We adviseren hen over hun verplichtingen en rechten.
Wij helpen hen in de uitvoering van de beslissingen genomen door de algemene vergadering en in de invordering van de kosten van de mede-eigendom.
We sturen naar in gebreke blijvende mede-eigenaars schriftelijke aanmaningen en, in het geval dat een minnelijke overeenstemming is mislukt, initiëren we de juridische procedure tegen hen tot de betaling van hun schuld. Wij behandelen alle aspecten van de zaak, zowel invorderingsprocedures als uitvoeringsprocedures op basis van een gerechtelijke uitspraak.
We adviseren ook mede-eigendommen in de geschillen tussen mede-eigenaars over de beslissingen van de syndicus of de algemene vergadering.
Wij helpen de syndicus bij elk probleem dat zich voordoet in de loop van de werken die worden uitgevoerd in het gebouw of structurele problemen van nieuwe gebouwen.
Wij assisteren de nieuwe mede-eigendommen bij de uitvoering van de werkzaamheden die nodig zijn om de voorlopige en definitieve oplevering van de werken te bekomen.
We adviseren de mede-eigendommen ook in het kader van de aansprakelijkheid van de leveranciers van het mede-eigendom, van zijn syndicus of van de mede-eigenaars.

Onze team

Willem-Henri van RIJCKEVORSEL
Didier DONCK
David STRAET
Nicolas de BONHOME