Erfenis

Onze competenties

Wij adviseren en helpen cliënten die hun nalatenschap in de beste omstandigheden willen voorbereiden door hen op de hoogte te stellen van de successieregels.
We adviseren hen over de op te stellen aktes (testament of donatie) op basis van hun vermogen en om een eerlijke en redelijke oplossing te vinden om hun legatarissen te beschermen tegen hun eigen rechten bij mogelijke conflicten.
We begeleiden en adviseren ook cliënten die een geliefde hebben verloren en hulp nodig hebben bij het oplossen van de verschillende problemen met betrekking tot de erfenis.
Of het nu gaat om een minnelijke of gerechtelijke vereffening, helpen wij hen bij de berekening van activa en passiva van de nalatenschap, we verdedigen hun belangen het best tegenover andere erfgenamen tijdens onderhandelingen of gerechtelijke procedures, evenals tijdens notariële vergaderingen.
We analyseren de door de klanten ontvangen documenten en doen mogelijk aanvullend onderzoek, zoals bankrekeninggegevens, getuigenissen, mogelijke leningen aan derden, grafische analyses, enz.
Wij zorgen ook voor een goed verloop van de verrichtingen door de notaris die belast is met de vereffening.

Onze team

Danielle BLOEM