Bemiddeling en verzoening

Onze competenties

Ons kantoor is actief op het gebied van alternatieve methoden voor conflictoplossing, waaronder bemiddeling en verzoening.
Bemiddeling kan worden gedefinieerd als een samenwerkingsproces voor het oplossen van een geschil waarbij een onpartijdige derde door de partijen wordt aangesteld om hen te helpen bij het vinden van een bevredigende oplossing. Deze praktijk laat vaak het herstel van een vertrouwensklimaat tussen de partijen toe.
Verzoening is ook een alternatieve methode voor conflictoplossing, die kan worden gedefinieerd als “het laten overeenkomen van mensen met verschillende meningen”. De conciliator verschilt van de bemiddelaar door het feit dat hij aanbevelingen geeft voor de oplossing van geschillen, hij speelt dus een actieve rol bij het vinden van een oplossing die door de partijen kan worden aanvaard.
We doen aan bemiddeling in familiezaken, commerciële zaken en vastgoedzaken (architectencontract, aannemingscontract, schade, …) en hebben verschillende erkende bemiddelaars in deze aangelegenheden.
Dankzij onze ervaring in deze procedures kunnen we u op de beste manier helpen en zo kunt u een geschil sneller en buiten de normale gerechtelijke procedures beëindigen.

Ons team

Danielle BLOEM
Benoit de MONTPELLIER
Nicolas de BONHOME